ALMINO CARDOSO RAMOS
Brasil


Mestrado e doutorado em cirurgia, Membro titular especialista do CBC
Ex presidente IFSO e Sociedade Brasileira de Cirurgía Bariátrica